logo filosofie politika zajímavosti diskuze nadpis
Globální vládnutí
   Text článku »» diskuze k článku »»

Kam s ním?
   Text článku »» diskuze k článku »»

Prznitelé Sókrata v roli jeho obránců
   Text článku »» diskuze k článku »»

Demokracie k nepoznání
   Text článku »» diskuze k článku »»

aktuality

Komu jsou tyto stránky určeny?
Otrlým jedincům libovolného věku inklinujícím k filosofování.

Komu rozhodně tyto stránky určeny nejsou?

Přecitlivělým jedincům libovolného věku, kteří nedokáží uvažovat bez přehnaných emocí.

V případě připomínek se obracejte na e-mail: admin@drzyobcan.cz
© Radek Jíra 2009-2010