logo filosofie politika zajímavosti diskuze nadpis
Nerodit a neplodit

  23.03.2010; 21:00

     Současná ministryně spravedlnosti D. Kovářová se snaží o sjednocení určování výše výživného. Někomu se to může jevit jako vcelku potřebné opatření chránící děti. Ochrana dětí je vůbec často zneužívaný argument. Kdo by nechtěl chránit děti, že? Opominu to, že tím ministryně vyjadřuje nedůvěru ve schopnosti soudců posoudit konkrétní případ. Věřím, že má konkrétní zkušenosti s tím, že někteří soudci jsou morálně i profesně poněkud nevhodní pro výkon povolání, kde je třeba disponovat hlavně životní moudrostí a ne jen nabiflovanými paragrafy. Zřejmě opravdu potřebují další mantinely, aby vyloženě neškodili. Jenže, jak už to v této ztrápené době povrchních myšlenek obvykle bývá ... ze štědře placených úředníků lezou nehoráznosti. Inspirují se, jak jinak, u sousedů v EU.

     "Ministerstvo spravedlnosti zpracovalo komparaci právní úpravy v Německu, Rakousku a na Slovensku. Expertní komise doporučila postupovat podle rakouského vzoru, kde se výživné na dítě stanovuje poměrnou procentuální částkou z čistého příjmu povinného rodiče"

To museli být opravdu experti, protože každého trochu myslícího člověka hned napadne, že při nízkém příjmu, třeba fiktivním, bude dítě ošizeno a při vysokém příjmu bude zbytečně rozmazlováno, tedy spíše bývalý partner, který má dítě v péči. Když už se musí za každou cenu něco stanovovat, tak by asi bylo rozumnější určit minimum a maximum vycházející ze skutečných nákladů v jednotlivých obdobích života dítěte. Přičemž částka 500,- korun mi přijde stejně nepřijatelná jako částka přesahující třeba 10.000,- korun. Nedocházelo by tak často k podvodnému snižování příjmů a stát by nepřicházel o daně z příjmu od demotivovaných lidí. Možná by v některých případech bylo vhodné, aby i příjemce výživného prokázal, že na dítě měsíčně přispívá stejnou částkou jakou požaduje od bývalého partnera nebo odpovídajícím výkonem. Doufám, že cílem tohoto počínání není ani legalizované vydírání ani odrazení obyvatelstva od plození dětí.

"Pro výpočet procentuální částky využije případně získaných rakouských podkladů."

Další perla, kdy budou rakouská data roubována na podmínky v ČR a bude se doufat, že to bude fungovat jako v Rakousku nebo dokonce lépe. Prý jsme si s Rakouskem podobní ... "...typ rodinného práva jako Česká republika, mají také podobnou daňovou zátěž obyvatelstva, téměř shodnou strukturu spotřeby domácností." Tipnul bych si, že nějaký úředník či spíše úřednice s povrchní znalostí věci, ale s patřičnou dávkou prospěchářství, svazáckého nadšení pro "vyspělé západní demokracie" a samozřejmě i mnohokrát osvědčenou dávkou alibismu, se chtěl(a) blýsknout a zplodil(a) další paskvil. Ten má především budit zdání pečlivě vybraného jinde praktikovaného optimálního modelu. Samozřejmě vše v souladu s přáním ministryně Kovářové, které už předem určilo vítězný model. Jako obvykle nikde žádná všeobecná diskuze, vše rozhodují "odborníci". Tedy názor jim může občan zaslat, prý se jím budou zabývat. Prostě parodie na demokracii, zcela podle představ pomatených vyznavačů vlády "elit" nebo rovnou zlodějíčků přetahujících se o koryta.

„Chci dát soudcům,i advokátům do ruky moudrý nástroj v podobě dobře připravených tabulek. Chci, aby vznikl rozumný pomocný soudcovský materiál, který zohlední především zájmy dítěte. Velice mě těší, že se k této otázce staví ministerstvo práce a sociálních věcí tak vstřícně a má velký zájem podílet se na přípravě tohoto materiálu.“

Takže, tabulka jako vzor moudrosti, "pozitivní" diskriminace rodičů nám jistojistě chyběla a ministerské socialistické relikty je třeba rovněž oprašovat, stejně jako promazávat soukolí úřednických hodin jdoucích pozpátku. Vypadá to, že stát si na děti činí čím dál tím větší nárok. Zřejmě není daleko doba, kdy bude rodič otrokem vlastních dětí, nejen vládců ve státě.

"Mělo by být jedno, zda vyživované dítě pochází z Břeclavi nebo Rokycan, důležité je, aby se děti podílely na životní úrovni svých rodičů stejně, ať už žijí kdekoli v České republice.

Opět nehorázné zasahování státu do výchovy dítěte a nesmyslné paušalizování. Tady nejde už o výživné, ale spíše o výpalné za zplození potomka. Nižších sociálních vrstev obyvatelstva se to netýká, ty budou plodit zvesela dále bez ohledu na výši výživného. Střední a vyšší třída ovšem zapláče. Povinné (vlastně doporučené) rozmazlování potomků a bývalého partnera přispěje k dalšímu poklesu porodnosti u práce schopného obyvatelstva. Někomu zřejmě vyhovují vrstvy obyvatelstva natahující ruce, jakožto i přistěhovalci držící v první generaci hubu a krok. Ti jistě ochotně zaplní uvolněná místa vzniklá nízkou natalitou původního obyvatelstva.

RJ

diskuze k článku »»

čára
1 Stránky Ministerstva spravedlnosti: Výživné

V případě připomínek se obracejte na e-mail: admin@drzyobcan.cz
© Radek Jíra 2009-2010